ECETF Poland

发布日期:2018-08-22 14:36

Forum polsko-chińskie pod egidą Warszawskiej Izby Gospodarczej

 admin
Europe-China Economic and Trade Forum
Od środy 10 kwietnia, na zaproszenie Warszawskiej Izby Gospodarczej, w Warszawie przebywa delegacja z Chin. Delegacji przewodzi wiceminister gospodarki, pan Xu Bingjin, prezes rządowego stowarzyszenia China-Europe Association For Technical & Economic Cooperation (CEATEC).


Goście z Chin – przedsiębiorcy i inwestorzy ¬ zainteresowani są nawiązaniem nowych kontaktów biznesowych z przedsiębiorcami z Polski.
W pierwszym dniu oficjalnej wizyty, w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie odbyło się forum polsko-chińskie, którego celem było zbudowanie bazy innowacyjnych firm jako potencjalnych partnerów oraz pozyskanie kontaktów handlowych. Podczas forum miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy CEATEC i WIG.
Prezentacje i wypowiedzi polskich i chińskich przedsiębiorców uświetnił występ Waldemara Malickiego.
Goście mogli także podziwiać wyjątkowe prace polskiego malarza, kolorysty, symbolisty i rzeźbiarza Krzysztofa Karewicza.
Kolejne dni wizyty wypełnią robocze spotkania u polskich producentów zainteresowanych eksportem, między innymi w Częstochowie, Kętrzynie i Lidzbarku Warmińskim.
Partnerem wspierającym wydarzenie są Instytut Boyma oraz Instytut Strategii i Rozwoju.

分享到:
阅读更多文章